Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna reklam w sieci Afilo zawiera wszystkie niezbędne informacje, aby prawidłowo przygotować reklamy do emisji
z wykorzystaniem AdSerwera.


Pobierz specyfikację

Formaty, rozmiar i waga reklam:

Afilo przyjmuje do emisji reklamy w następujących formatach:
JPEG, GIF, PNG, SWF (Macromedia Flash, SWiSH), HTML (w tym również kody adserwerowe).

Rozmiar (w pikselach) oraz waga (w kB) reklam nie może przekraczać wartości podanych w specyfikacji poszczególnych form reklamowych.

Afilo nie przyjmuje kreacji:

  • niezgodnej ze specyfikacją techniczną danej formy reklamy
  • nieobsługiwanej przez konkretną witrynę
  • zawierającej odwołania zewnętrzne (np. ściągającej elementy graficzne, kody JavaScript z serwera Klienta) - wszystkie części składowe kreacji muszą zostać przesłane do Afilo
  • powodujących generowanie błędów lub też ostrzeżeń podczas emisji
  • jeżeli uzna ją za szkodliwą lub dokuczliwą dla użytkowników witryn należących do sieci Afilo

Polityka odnośnie logotypów i marki:

Prezentacja marki reklamodawcy, logotypu bądź adresu WWW na kreacji może mieć miejsce tylko w wyjątkowych, biznesowo uzasadnionych przypadkach.

Afilo nie zajmuje się przygotowaniem kodów serwujących do reklam.

Za dostarczenie odpowiedniego kodu wraz z kreacją odpowiedzialny jest Klient, chyba że kreacja jest dostosowana do przykładowych kodów serwujących zamieszczonych na serwerze Afilo.

Termin dostarczenia materiałów:

Wszystkie materiały reklamowe powinny być dostarczone nie później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem kampanii z zastrzeżeniem, że następujące formy reklamy: HTML, Macromedia Flash oraz Rich Media, powinny być dostarczone co najmniej 5 dni przed ich emisją. Niedostarczenie bannerów w powyższym czasie może wiązać się z brakiem możliwości sprawdzenia poprawności przesłanej kreacji i co za tym idzie, opóźnieniem startu kampanii lub też niemożnością jej realizacji w zaplanowanym terminie.

Jeśli w wyniku opisanych powyżej okoliczności termin rozpoczęcia kampanii zostanie za zgodą Afilo przesunięty, wówczas po stronie Afilo nie powstają obowiązki odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania zamówienia ani też obowiązek zwrotu należności za niezrealizowaną część zamówienia.2007-2023 © Afilo Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone