Aktualności

« Wróć do listy aktualności

Kampania PZU OFE

Zasady programu
Sieć Afilo proponuje Afiliantowi (Wydawcy) możliwość promocji funduszy emerytalnych PZU. Celem tego programu jest pozostawienie danych kontaktowych
unikalnych użytkowników na stronie internetowej PZU

Strona docelowa
http://www.pzuofe.pl/index.php?page=Landing2

Zdarzenie (Akcja) podlegające rozliczeniu
prowizja za wypełniony formularz kontaktowy

Warunki wynagradzania Wydawcy
Wydawca otrzyma prowizję za każdego unikalnego użytkownika, który wypełni formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej PZU

Czas emisji reklam
Program zachowuje ważność od 17 lutego 2009 do 30 maja 2009 roku. Kreacje będą emitowane za pomocą kodów emisji
udostępnionych Afiliantom przez Afilo i mogą być aktualizowane automatycznie

» Archiwum aktualności

2007-2021 © Afilo Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone